Aihearkisto: Yleinen

Keitä me olemme

5.2.2017 / Panu Kekäle

Suomessa voi opiskella hortonomiksi ja maisemasuunnittelun amk-tutkintoa enää vain yhdessä paikassa, Lepaalla Hämeen ammattikorkeakoulussa. Näin se oli myös aikojen alussa, välillä se on ollut toisin. Minkälainen ryhmä aloitti rakennetun ympäristön eli maisemasuunnittelun opinnot syksyllä 2016? Avataan sitä vähän, sanallisesti ja infograafilla.

Kouluun haettiin kaksipäiväisen pääsykokeen kautta. Meitä oli Lepaan liikuntasali täynnä, kaikista hakijoista kolmannes tuli valituksi 50 aloituspaikalle. Tosin lopulta aloittajia oli 52 – plus muutama viime vuonna valittu, jotka ottivat paikkansa vastaan vasta tänä vuonna.

Kaikista valituista vain yksi jätti paikan vastaanottamatta ja vain yksi jätti ilmestymättä kouluun. Tähän mennessä ilmeisesti vain yksi on lopettanut kesken; tämä kertonee jotain opiskelijoiden motivoituneisuudesta ja yhteishengestä.

Julkisista tiedoista löytyy paljon dataa, jota toki pitää osata lukea. Muutama asia yllättää:

  • aloittaneiden keski-ikä, joka on tässä tapauksessa laskennallinen, on varmaan – oletus – poikkeuksellisen korkea suhteessa muihin ammattikorkeakoulututkintoihin Suomessa
  • opiskelijoiden maantieteellinen jakauma on hämmentävä: näissä tiedoissa ei näy hakeneiden maantieteellistä jakaumaa – sekin tieto tuolta Vipusesta löytyy, mutta se noudattaa hyvin paljon samaa kaavaa kuin aloittaneidenkin jakauma. Samoin kuin edellisen vuoden osalta.Mistä tämä kertoo? Ymmärrän sen, että Hämeenlinnaan ja siitä vielä sivuunkin olevalle Lepaalle on jostain itäisestä Suomesta vaikea tulla, ainakin julkisilla liikennevälineillä. Mutta kertooko se jotain aiheen – maisemasuunnittelun ja viherrakentamisen – tuntemuksesta tai arvostuksesta näillä alueilla? Mitenkä näiden alueiden osalta niissä työpaikoissa, joihin kysytään hortonomin pätevyyttä? Riittääkö hakijoita tulevaisuudessa, vai täytetäänkö paikkoja muilla kriteereillä?
  • monimuoto-opiskelijoiden määrä tuntuu suhteessa suurelle.

Lue lisää faktoja oheisesta infograafista. Jos joku asia ei sinulle aukea, niin kysy: koetan auttaa.

Näihin asioihin ja moniin muihin tulen palaamaan jatkossa. Stay tuned, blogi on avattu!maisemasuunnittelun_opiskelijat_lepaa_hamk_2016_infograafi_FINAL_170131