Näyttelyn vastuulliset

Lepaa-näyttelyn vastuuvirkojen työpanostus kohdistuu erityisesti elokuulle Lepaa-näyttelyyn ja ne ovat välttämättömiä onnistuneille näyttelypäiville. Kaikkiin virkoihin ohjataan kädestä pitäen edellisen virkalaisen toimesta! Osa viroista on erillisiä Lepaa-näyttelyn virkoja, osa samalla oppilaskunnan hallituksen virkoja.

Puheenjohtaja ja yleissihteeri

Lepaa 2020 -näyttelyn puheenjohtaja: Ada Mattila

Puheenjohtaja vastaa oppilaskunnan osalta näyttelyn sujuvuudesta ja organisoi toimintaa yhdessä sihteerin ja vastuullisten kanssa. Lue lisää hallitusesittelystä!

Lepaa 2019 -näyttelyn sihteeri: Aino Lipsanen (Sihteerin pestiin voit hakea syksyllä hallitushaussa!)

Vastaavat kysymyksiin oppilaskunnan osuudesta Lepaa-näyttelyssä. Myös kaksivuotinen oppilaskunnan hallitusvirka. Lepaa-näyttelyn sihteeristä tulee toisena vuotena näyttelyn puheenjohtaja. Lepaa-näyttelyn pj ja sihteeri toimivat tiiviissä yhteistyössä Kauppapuutarhaliiton (KPL) ja HAMK/HAMI Lepaan yksikön kanssa näyttelyn järjestelyissä sekä pr-asioissa alkuvuodesta näyttelypäiviin saakka.

Emäntä ja emännän seuraaja

Emäntä: Leevi Karpiola

Seuraaja: Paikka auki !

Vastaavat oppilaskunnan järjestämistä muonitus- ja kahvilapisteistä Lepaa-näyttelyssä. Kaksivuotinen virka. Emäntä organisoi oppilaskunnan osuuden Lepaa-näyttelyn ruokahuollosta. Emäntä tekee ruoka-ainestilaukset sekä perehdyttää emännän joukoissa työskentelevät opiskelijat hoitamaan ruoka- ja kahvilapisteitä. Emännän seuraaja on emännän opissa ensimmäisenä vuonna, toisena itse emäntä.

Isäntä ja isännän seuraaja

Isäntä: Laura Keulas

Seuraaja: Paikka auki !

Vastaavat Lepaa-näyttelyn liikenteenohjauksesta, parkkipaikka-alueesta ja kyltityksestä. Kaksivuotinen virka. Isäntä järjestää Lepaa-näyttelyn liikenteenohjauksen. Seuraaja auttaa isäntää ensimmäisenä kautenaan Lepaa -näyttelyn aikana ja on seuraavan vuoden isäntä.

Iskun pomo ja iskun pomon seuraaja

Iskun pomo: Olli Latvus

Seuraaja: Paikka auki !

Vastaavat kuljetuksista, telttojen pystyttämisistä ja muusta kaikesta näyttelyalueen rakentamiseen liittyvästä sekä oppilaskunnan omistamista ja vuokraamista kalusteista ja rakenteista. Kaksivuotinen virka. Iskun seuraaja on iskun pomon oppipoika ensin ja seuraavan vuoden iskun pomo.

Huollon pomo ja seuraaja

Huollon pomo: Paikka auki!

Seuraaja: Paikka auki !

Vastaavat roskapisteistä ja muusta Lepaa-näyttelyn aikaisesta huollosta. Huolto johtaa Lepaa-näyttelyn huoltoa; ruokien ja jätteiden kuljetusta ym. Seuraaja auttaa huollon pomoa näyttelypäivinä ja on seuraavan vuoden pomo. Huollossa näyttelyalue tulee harvinaisen tutuksi, sillä ajelua ja kävelyä tulee näyttelyn aikana alueen laidasta laitaan.

Kirjamyyntivastaava ja seuraaja

Virkaa hoitaa: Paikka auki!

Seuraaja: Paikka auki!

Vastaa Lepaa-näyttelyn oppilaskunnan kirjamyynnistä. Kirjamyyntivastaava toimii ohjaajana ja tietopankkina kirjamyynnin ensikertalaisille Lepaa-näyttelyssä. Vastaa kirjahankinnoista näyttelyyn.

Somistusvastaava

Virkaa hoitaa: Fanny Anttinen

Seuraaja: Paikka auki !

Vastaa viherkasvimyynnistä sekä näyttelyn somistuksesta mm. kukka-asetelmin.

Saat vastuulliseen yhteyden sähköpostilla: etunimi.sukunimi@student.hamk.fi