LOK

Tietoa yhdistyksestä

Puutarhaopisto perustettiin Lepaalle vuonna 1910 ja jo vuonna 1913 silloiset opiskelijat perustivat oppilaskunnan nimeten sen Lepaan Toverikunnaksi. Myöhemmin nimi on muutettu nykyiseksi Lepaan Oppilaskunnaksi. Oppilaskunnan pyöreitä ja vähemmän pyöreitä vuosia on juhlittu monesti, edellisen kerran marraskuussa 2013 sadan vuoden taipaleen kunniaksi Hämeen Linnassa. Yhdistys jatkaa edelleen korkeasta iästään huolimatta nuorekkaasti toimintaansa Lepaan Hämeen ammatti-instituutin sekä ammattikorkeakoulun opiskelijoiden hyväksi.

Oppilaskunnan jäseniä ovat kaikki Lepaan päätoimiset HAMI- ja HAMK-opiskelijat. Heitä edustaa oppilaskunnan hallitus, jonka virkoihin jokaisella päätoimisella opiskelijalla on oikeus hakea (poikkeuksena osa hallitusviroista ei ole alaikäisille). Hallituksen lisäksi oppilaskunnalla on toimikuntia ja muita virkoja, joihin on jokaisella päätoimisella opiskelijalla oikeus hakea. Toimikunnat järjestävät Lepaalla lähes kaiken vapaa-ajan toiminnan huvista urheiluun sekä tiedottavat HAMK:n muiden yksiköiden oppilaskuntien tapahtumista. Lepaan Oppilaskunta on Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HAMKO:n kumppaniyhdistys.

Vapaa-ajan tapahtumien järjestämisen lisäksi oppilaskunnan tarkoituksena on toimia jäsentensä etujärjestönä. LOK edistää ja valvoo oppilaitoksessa opiskelevien yleisiä ja yhteisiä etuja, erityisesti koulutus- ja sosiaalipoliittisia asioita, joita hoidetaan HAMK Lepaan yksikön johdon kanssa opiskelijapalautekeskusteluissa. Opiskelijapalautekeskustelut ovat osa HAMKO:n opiskelijapalautejärjestelmää, jota noudattavat kaikki HAMKO:n kumppaniyhdistykset.

Lepaan Oppilaskunnan toiminta rahoitetaan vuosittain yhteisvoimin järjestettävän Lepaa-näyttelyn tuotoilla. Yhdistykseen kuulumisesta ei peritä jäsenmaksua, sillä se katsotaan täyttyneeksi suoritetulla työpanoksella Lepaa-näyttelyssä.

IMG_1525