Hallitus

Lepaan Oppilaskunnan hallitusvirat ovat yhden tai kahden vuoden virkoja. Hallitus on ideoillaan ja päätöksillään oppilaskunnan toiminnan perusta. Kaikkiin virkoihin ohjataan kädestä pitäen edellisen virkalaisen toimesta! Osa viroista on automaattisesti myös Lepaa -näyttelyn virkoja.

Kun haluat saada yhteyden koko hallitukseen, onnistuu se osoitteella lok_hallitus(a)student.hamk.fi . Lisäksi jokaisen hallituslaisen tavoittaa erikseen sähköpostilla etunimi.sukunimi(a)student.hamk.fi. Olethan rohkeasti yhteydessä mikäli sinulla on jotain mielen päällä.

Puheenjohtaja

Virkaa hoitaa: Olli Latvus

Vastaa yleisiin kysymyksiin oppilaskunnasta, sen toiminnasta, kokouksista ja tapahtumista. Puheenjohtaja pitää homman kasassa, järjestää ja tiedottaa oppilaskunnan kokouksista ja toimii niiden puheenjohtajana. Pj toimii monesti informatiivisena linkkinä oppilaskunnan hallituksen ja Lepaan yksikön johdon välillä muun muassa osallistumalla johtokunnan kokouksiin. Joskus myös ulkopuoliset tahot ottavat yhteyttä oppilaskunnan puheenjohtajaan.
Puh. 0400 757 922

Varapuheenjohtaja

Virkaa hoitaa: Saana-Maarit Huovinen

Puheenjohtajan kultainen oikea käsi joka voi paikata puheenjohtajaa hallituksen kokouksissa. Vara-pj on myös Lepaan oppilaskunnan koulutuspoliittinen vastaava (KOPO) eli järjestää Lepaan HAMK -opiskelijoiden opiskelijapalautekeskustelut koulutusjohtajan kanssa ja toimii keskusteluissa sihteerinä kirjoittaen kokouksista muistiot. On perillä yhdistyksen säännöistä ja ohjesäännöistä.
Hoitaa LOKin päätöksistä tiedottamisen yhteistyössä sihteerin kanssa ja pitää opiskelijat tietoisina oppilaskunnan toiminnasta, Sähköposti: lok_hallitus@student.hamk.fi

Sihteeri

Virkaa hoitaa: Mitja Yli-Parkas

Vastaa hallituksen kokousten pöytäkirjoista. Vastaa kauppabussista ja oppilaskunnan tilaamista sanomalehdistä. Sihteeri on tarkkakuuloinen pikakirjoittaja, joka laatii oppilaskunnan kokousten pöytäkirjat sekä tutustuu hyvin oppilaskunnan sääntöihin. Hankkii myös pikkupurtavat hallituksen kokouksiin! Hoitaa lokin tiedotusta yhdessä varapuheenjohtajan kanssa,  Sähköposti: lok_hallitus@student.hamk.fi

Rahastonhoitajat 1 ja 2

1. Rahastonhoitaja: –

2. Rahastonhoitaja: Anni Kyrö

Vastaavat laskuista ja maksuista, siitä mistä oppilaskunnan tulot muodostuvat ja mihin niitä käytetään.Rahastonhoitajuus on kaksivuotinen virka. Kun ryhdyt rahastonhoitajaksi, toimit tiiviissä yhteistyössä jo vuoden rahastoa hoitaneen kanssa. Toista vuotta virassa ollut on numero 1 ja ensimmäistä vuotta on numero 2. Rahastonhoitajat osaavat kertoa hallitukselle mihin rahaa on budjetoitu, ovat kivoja tilintarkastajalle ja ynnäävät ja ännäävät lukuja yhteen. Rahastonhoitaja on automaattisesti myös kaksivuotinen Lepaa -näyttelyn virka.

Urheilutoimikunnan puheenjohtaja

Virkaa hoitaa: Topi Ylönen

Vastaa LOK:n urheilutoimikunnan ja kumppaniyhdistysten järjestämistä liikuntatapahtumista, oppilaskunnan liikuntavälineistä, punttisalista ja bilispöydästä.

Tuttavallisemmin ”urheilu-pj” ohjaa urheilutoimikuntaa ja tuo toimikunnan ideat oppilaskunnan kokouksiin käsiteltäviksi. Yhdessä urheilutoimikunnan kanssa urheilu-pj huolehtii vapaa-ajan liikunnan järjestämisestä ja urheilutapahtumista Lepaan kampuksella sekä pitää punttisalin kunnossa. Lainaa punttisalin avaimia. Urheilu-pj on oppilaskunnan sosiaalipoliittinen vastaava (SOPO) joka täten toimii opiskelijapalautekeskustelujen puheenjohtajana.

Huvitoimikunnan puheenjohtaja

Virkaa hoitaa: Fanny Anttinen

Vastaa LOK:n huvitoimikunnan ja kumppaniyhdistysten järjestämistä bileistä sekä muista vapaa-ajan tapahtumista.Kaikkien kaveri! Huvitoimikunnan puheenjohtaja on tuttavallisemmin ”huvi-pj” joka ideoi yhdessä huvitoimikunnan kanssa huvittelutapahtumia ja muuta yhteistä vapaa-ajan viettoa Lepaalla, tuo asiat käsiteltäviksi oppilaskunnan hallituksen kokouksiin sekä tiedottaa tapahtumista. Järjestää ryhmäkuljetukset esimerkiksi Hämeenlinnaan HAMKO:n opiskelijabileisiin.

EMMC eli kioskin pj, lämpötolppa- ja opiskelijakorttivastaava

Virkaa hoitaa: Konsta Mäkelä

Vastaa Inspiksen aukioloajoista, myytävistä kirjoista, HAMKO:n haalareista ja ottaa vastaan kirjaehdotuksia. Kiskan pj tuo kioskivastaavien asiat käsiteltäviksi oppilaskunnan hallituksen kokouksiin. Pitää yllä oppilaskunnan Inspis –kioskia muiden kiskavastaavien kanssa sekä toimii Lepaa -näyttelyn kirjamyyntivastaavana oltuaan ensin vuoden kiskan pj:na. Jakaa ja vastaa lämpötolpista sekä HAMKO:n opiskelijakorteista ja -tarroista.

Lepaa 2020 -näyttelyn puheenjohtaja

Virkaa hoitaa: Ada Mattila

Lepaa 2020 -näyttelyn sihteeri

Virkaa hoitaa: Aino Lipsanen